Sportservice Hardenberg

Sportservice Hardenberg
Boterbloem 95
7772 NB
Hardenberg
T 0523-268131
W www.sportservice-hardenberg.nl
Sportservice Hardenberg verbindt partijen op het gebied van sport, gezondheid en welzijn. En dat is belangrijk in deze tijd. De zorgvraag, maar ook de individualisering in de maatschappij nemen toe. En door een terugtrekkende overheid ontstaat een vacuüm. Sportservice Hardenberg speelt hierop in.

Wat wil Sportservice Hardenberg?
Sportservice Hardenberg wilt de vitaliteit van mensen verbeteren. Dat kan, door middel van sport en beweging. Vitalere mensen hebben minder zorg nodig en kunnen meer verantwoordelijkheid aan. Zo kunnen zij langer en beter participeren in de maatschappij. Sportservice Hardenberg is gedreven door hun ambitie om dit te bereiken. Noem het maar de intrinsieke motivatie.

Wat doet Sportservice Hardenberg?
Sportservice Hardenberg organiseert sport- en beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Deze zijn precies afgestemd op de behoeften. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de sportclubs en de gemeente Hardenberg. Deze samenwerking biedt voordelen. Want door samenwerking en ontwikkeling van sportieve activiteiten, krijgen de sportaccommodaties een betere benutting. En dat is natuurlijk weer een win-win situatie.