Jeugdsportfonds

Jeugd Sport Fonds Hardenberg“Alle kinderen moeten kunnen sporten”

Het Jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige niet bureaucratische wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Motto van het Jeugdsportfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te ontwikkelen.

Kernbegrippen:

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds moet het kind lid worden van een, door NOC*NSF erkende, sportvereniging of anders in georganiseerd groepsverband gaan deelnemen aan sport, bijvoorbeeld ballet of dansen.

Kernbegrippen:

 

SPELREGELS JEUGDSPORTFONDS HARDENBERG

 

Doelgroep

Het Jeugdsportfonds Hardenberg is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 17 jaar, woonachtig in de gemeente Hardenberg, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

 

Aanmelden

Een beroep op het Jeugdsportfonds Hardenberg kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een persoon die vanuit zijn/haar beroep betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind/jongere. 

Denkt u ook in aanmerking te komen als intermediair?
 

Neem voor meer informatie contact op met de Jeugdsportfondsconsulent Maaike Geerdink. Zij is werkzaam bij de Sportservice Overijssel en bereikbaar op 038-4577782. Haar mailadres is overijssel@jeugdsportfonds.nl

Let op: ouder(s)/verzorger(s) en kinderen/jongeren kunnen zelf géén aanvraag doen! Dit geldt ook voor sportclubs.

 

Gelden

Het Jeugdsportfonds Hardenberg wordt gevuld met gelden van de gemeente Hardenberg en het Jeugdsportfonds Overijssel. De gemeente stelt jaarlijks een maximaal bedrag (plafond) beschikbaar voor het jeugdsportfonds. Aansluitend bij de doelstelling van het lokale Armoedebeleid gelden de volgende voorwaarden:

 

Uitzondering
 

Er zijn situaties waarin ouders wel een inkomen hebben boven het gestelde minimum, maar toch het sporten niet kunnen betalen. Indien de intermediair in de financiële motivatie kan aangeven waarom de ouders geen geld hebben om het sporten te betalen dan kan, bij uitzondering, toch een beroep op het Jeugdsportfonds Hardenberg worden gedaan. Bijvoorbeeld: ouders zitten in een schuldsaneringtraject, hebben een laag inkomen en meerdere kinderen, een één ouder gezin met een laag inkomen, enz. Het bestuur van het Jeugdsportfonds Overijssel en/of het Jeugdsportfonds Hardenberg nemen in dit geval een besluit over de desbetreffende aanvraag.

 

De spelregels