Fitkids Gezondheidscentrum Rollepaal

Fitkids Gezondheidscentrum Rollepaal
Rollepaal 7B
7701 BR
Dedemsvaart
T 0523-611283
W www.gcrollepaal.nl
Sporten is goed voor lichaam en geest. Voor kinderen met een motorische onhandigheid, gedragsproblemen, chronische ziekte of langdurige aandoening is het vaak moeilijk om mee te komen bij reguliere sporten. Voor hen is de drempel om te gaan sporten soms te hoog, terwijl gezond bewegen voor deze doelgroep juist belangrijk is.
Daarom wordt in Gezondheidscentrum Rollepaal te Dedemsvaart Fitkids gegeven, een fitness- en oefenprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor deze kinderen. Fitkids is voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met langdurige lichamelijke problemen en/of gedragsproblemen. Het gaat bv. om kinderen met hart- of longaandoeningen zoals: astma, Cystic Fibrosis, aangeboren hartafwijkingen en jeugdreuma. Maar ook kinderen met een motorische achterstand, Downsyndoom, autisme of aanverwante stoornissen zoals
PDD-NOS trainen in de Fitkidsgroepen. Zelfs kinderen in een rolstoel kunnen meedoen.

Fitkids wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars 100% vergoed.